Rejestracja / Registration

Szkoła piłkarska / Football school

Uzupełnij wszystkie pola / fill in all fields

Informacje o dziecku / Information about the child

Dane rodzica albo opiekuna prawnego / Parent or legal guardian information

Adres / Adress

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych przez Gibney Consulting Thomas Gibney, ul. Świerkowa 5, 83-031 Cieplewo w celu wysłania powyższego formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. / I consent to the processing of my personal data in accordance with the Law on the Protection of Personal Data (GDPR) by Gibney Consulting Thomas Gibney, Świerkowa 5, 83-031 Cieplewo in order to send the registration form. Providing personal data is voluntary, but necessary to process the inquiry. I have been informed that I have the right to inspect my personal data, change them, as well as requests to stop processing them.

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności "Akademii" (Gibney Consulting) oraz w pełni i świadomie ją akceptuję. I declare that I have read the Privacy Policy of "The Academy" (Gibney Consulting) and fully and knowingly accept them.